Venujte nám svoje 2%

  • Príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac, keďže ide o daň, ktorú musíte odviezť do štátneho rozpočtu. Ide o dar, ktorým môžete podporiť tanečný klub NOVUM, ktorý sa každoročne zúčastňuje medzinárodných tanečných súťaží a festivalov. Jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku.
  • Súbory na stiahnutie:

namenovum-vyhlasenie-2-.pdf
namenovum-potvrdenie.pdf
  •