Vekové kategórie

 • MINI - do 7 rokov
 • Iba veľké choreografie - táto veková kategória nebude rozdelená podľa jednotlivých tanečných štýlov
 • DETI - 8 -11 rokov
 • disco, hip-hop, open, show, scénické a malé choreografie
 • JUNIORI - 12 - 15 rokov
 • disco, hip-hop, open, show, scénické a malé choreografie, b-boying / sólo
 • MLÁDEŽ - od 16 rokov
 • disco, hip-hop, open, show, scénické a malé choreografie, b-boying / sólo
 • Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže.
 •  

Tanečné kategórie

 • MALÉ choreografie
 • Otvorené pre:
  * A/ disco + open choreografie
  * B/ hip-hop choreografie
  *C/ scénické + show choreografie
  - tancovať môžu minimálne 1 a maximálne 4 tanečníci
  - dĺžka choreografie: doporučená max. 2 min.
 • DISCO choreografie
 • - choreografie, v ktorých dominuje tanečný štýl disco
  - minimálny počet tanečníkov: 5
  - dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min. 
 • HIP-HOP choreografie
 • - choreografie, v ktorých dominuje tanečný štýl hip-hop
  - minimálny počet tanečníkov: 5
  - dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min. 
 • SCÉNICKÉ choreografie
 • - choreografie vychádzajúce z tan. techník: balet, jazz, contemporary (Limon, Graham, Horton, Cunningham, ...)
  - minimálny počet tanečníkov: 5
  - dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min. 
 • OPEN choreografie
 • - choreografie, v ktorých dominuje kombinácia viacerých tanečných štýlov, prípadne môže ísť o tanec, ktorý nie je v uvedených tanečných kategóriách
  - komerčný MTV štýl, ...
  - minimálny počet tanečníkov: 5
  - dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min. 
 • SHOW choreografie
 • - muzikálový tanec, tanečná produkcia s jasne definovanou témou a PRÍBEHOM
  - choreografie revuálneho typu
  - choreografie, v ktorých dominuje jazzová tanečná technika
  - nesmie dominovať tanečný štýl disco alebo hip-hop
  - minimálny počet tanečníkov: 5
  - dĺžka choreografie: doporučená max. 5 min. 
 • B-BOYING / v senioroch aj v junioroch!
 • - súťaž individuálnych tanečníkov
  - break dance: footwork /six-step, knee-step, .../, up-rock /battle-rock, indian-step, .../, freezes /clash, baby-freeze, .../, power moves, akrobacia, freestyle
  - 1.kolo/semifinále: vlastná tanečná choreografia
  - 2.kolo/finále: spôsob klasickej breakovej bitky podľa rozhodnutia poroty