N-dolls vyrazili dych Martinovi Dejdarovi v ČSMT

  •