NOVUM-JUNIOR

 

"Tanec je skrytý jazyk duše..." - Martha Graham

Tanečnú skupinu NOVUM-JUNIOR tvoria tanečníci, ktorých veková hranica sa pohybuje od 11 do 14 rokov. Ich choreografie sú určené nielen na súťažné, ale aj na komerčné vystúpenia, kde dokážu zaujať svojou originalitou, výrazovým prevedením a technickou zdatnosťou.