Vekové kategórie

 • MINI - do 7 rokov

Iba veľké choreografie - táto veková kategória nebude rozdelená podľa jednotlivých tanečných štýlov

 • DETI - 8 -11 rokov

disco, hip-hop, open, show, scénické a malé choreografie

 • JUNIORI - 12 - 15 rokov

disco, hip-hop, open, show, scénické a malé choreografie, b-boying / sólo

 • MLÁDEŽ - od 16 rokov

disco, hip-hop, open, show, scénické a malé choreografie, b-boying / sólo

Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže.

 

Tanečné kategórie

 • MALÉ choreografie

Otvorené pre:
* A/ disco + open choreografie
* B/ hip-hop choreografie
*C/ scénické + show choreografie
- tancovať môžu minimálne 1 a maximálne 4 tanečníci
- dĺžka choreografie: doporučená max. 2 min.

 • DISCO choreografie

- choreografie, v ktorých dominuje tanečný štýl disco
- minimálny počet tanečníkov: 5
- dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min. 

 • HIP-HOP choreografie

- choreografie, v ktorých dominuje tanečný štýl hip-hop
- minimálny počet tanečníkov: 5
- dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min. 

 • SCÉNICKÉ choreografie

- choreografie vychádzajúce z tan. techník: balet, jazz, contemporary (Limon, Graham, Horton, Cunningham, ...)
- minimálny počet tanečníkov: 5
- dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min. 

 • OPEN choreografie

- choreografie, v ktorých dominuje kombinácia viacerých tanečných štýlov, prípadne môže ísť o tanec, ktorý nie je v uvedených tanečných kategóriách
- komerčný MTV štýl, ...
- minimálny počet tanečníkov: 5
- dĺžka choreografie: doporučená max. 4 min. 

 • SHOW choreografie

- muzikálový tanec, tanečná produkcia s jasne definovanou témou a PRÍBEHOM
- choreografie revuálneho typu
- choreografie, v ktorých dominuje jazzová tanečná technika
- nesmie dominovať tanečný štýl disco alebo hip-hop
- minimálny počet tanečníkov: 5
- dĺžka choreografie: doporučená max. 5 min. 

 • B-BOYING / v senioroch aj v junioroch!

- súťaž individuálnych tanečníkov
- break dance: footwork /six-step, knee-step, .../, up-rock /battle-rock, indian-step, .../, freezes /clash, baby-freeze, .../, power moves, akrobacia, freestyle
- 1.kolo/semifinále: vlastná tanečná choreografia
- 2.kolo/finále: spôsob klasickej breakovej bitky podľa rozhodnutia poroty