Info o súťaži

Organizátor:

Tanečný klub NOVUM, očianske združenie, Topoľčany

Podporovateľ:

Mesto Topoľčany a Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

Druh súťaže:

XXIX.ročník celoslovenskej NEZÁVISLEJ súťaže moderného a módneho tanca

Miesto konania:

Dom kultúry, Topoľčany

Dátum:

13.-14.4.2024 ... sobota: juniori a mládež, nedeľa: deti a mini

Účasť na súťaži:

Otvorená pre všetky tanečné súbory

Tanečná plocha:

Parket /baletizol/ 12x10m

 

Spôsob súťaže:

  • Organizátor si vyhradzuje od poroty primeraný počet postupujúcich do finále v každej tanečnej kategórii.
  • Vo finále bude udelené 1., 2., 3.miesto v každej kategórii a špeciálne ocenenia podľa rozhodnutia poroty.

Informácie:

Dida Roháčová - riaditeľka súťaže - mobil: 0903 238 576
Katka Roháčová - mobil: 0903 846 701

Stravovanie:

Priamo v objekte je k dispozícii možnosť teplého a studeného stravovania.

Ubytovanie:

Nezabezpečuje organizátor.