Zápis nových talentov :)

Keďže záujem o tancovanie majú nielen predškoláci, rozhodli sme sa mimoriadne otvoriť skupinu detičiek, vo veku 4 rokov, ktoré majú svoj prvý tréning nasledovne:

KEDY? vo štvrtok 14.9.2017 o 16:00 hod

KDE? v priestoroch Spoločenského centra Východ /1.poschodie, pri letnom kúpalisku/. 

Takže, drobci zlatí, máte už naozaj posledný termín na zápis! Tešíme sa na Vás :)